[lang_gl]Un paseo pola diaspora[/lang_gl][lang_es]Un paseo por la diaspora[/lang_es]

[lang_gl]Falando de diáspora podiamos falar, se houber quen quixeran, da identidade global galega. O modelo económico liberal do tempo dos caciques deixounos ao noso libre albedrio, e fuximos da miseria en busca de fortuna. Cruzamos o mar e medramos ao carón doutros rios, pero seguimos sendo nós. A vella historia da nosa diáspora que todos escoitamos, e vivimos. Organizámonos alén do mar, onde era posibe, e formamos unha rede de entidades de axuda mutua, un corpo diplomático global para a nosa identidade.

Tamén podiamos repensar os últimos quince anos do fenómeno, a decadencia dos Centros Galegos, os problemas do cambio xeracional, o feito de seren “adiantados pola dereita” por novas formas de achegamento á identidade compartida: podiamos falar de fillos.org, o salto á Rede da diaspora galega, a acollida a miles de irmáns na fala, o traballo desinteresado destes herois da Rede, o status de Centro Galego (un dos máis grandes do mundo, por certo), e da sua chegada a outra illa, blogaliza, despois de moitas navegacións. Tamén, entón, podiamos pensar nos cadernos que estan a agromar na mesma illa: outras olladas, outra perspectiva. Pero non. Falemos de diásporas no dixital.

Quen ten unha conta en Facebook xa sabe que toda a información que alí mete é propiedade de Facebook: fotos, biografia, gustos, afinidades, palabras. Todo. E sabe tamén que a finalidade de Facebook é facer cartos coa sua información. Lembras Matrix, os humanos como baterias e xogadores nunha simulación interactiva? Un Wow no que vives enchufado. Pois eso. A pavorosa obra das máquinas (obras dos humanos) que o Neo e catro gatos máis son quen de chegar a ver cos seus propios ollos (cos “de verdade”). Sentían eles, como obreiros do lugar, algo semellante ao que sentirían os exipcios á vista das pirámides? Que era o que podian sentir os labregos exipcios ao ver as pirámides? Algo semellante ao que nos pasa polo corpo ao mirar ao Gaiás? Dende logo: obras para o tempo. Como Matrix…

Hai meses que un grupo de hackers presentaron o seu proxecto: Diaspora. Unha rede social distribuida. Distribuida? Sinxelo: o “servidor central” non existe. Hai unha enchente de instalacións do servidor espalladas pola Rede, os “pods”, que permiten identificar aos usuarios e darlles cobertura. Se existe un pod, unha instalación de Diaspora, en blogomillo.org, e eu teño un usuario chamado goretoxo nese pod, é posible atoparme dende calquera outro pod buscando a “goretoxo@blogomillo.org“. Fai a proba. Asi de sinxelo. As mensaxes circulan, e podemos amigar con calquera usuario de calquera pod. Unha rede social distribuida.

A dia de hoxe o proxecto esta en forte desenvolvemento e ainda ten moita funcionalidade por escribir, pero xa é instalable: podes montar o teu propio pod e comezar a espallar a semente. Porque o usuario cámase semente (“seed”). Tamén podes crear o teu usuario no pod que prefiras para botarlle unha ollada ao que xa hai, e ao que non: podes comezar a xogar. Pero este é un xogo serio: todo viaxa cifrado. A privacidade e o control da información esta sempre nas mans do usuario. Quen da máis?

Que vai permitir este proxecto? Termos unha rede de facebooks federados dos que poderemos “sacar” os nosos usuarios (exportar o contido é do primeiro que xa podemos facer) para “importalos” noutros. Os usuarios como entidades nómadas, agora si. E, sen necesidade de nomadear, comunicarnos con outros usuarios da rede enteira, alén de fronteiras empresariais.

E vostedes poden probalo en directo, en galego.[/lang_gl]

[lang_es]Hablando de diáspora podríamos hablar, si hubiese quién quisiera, de la identidad global gallega. El modelo económico liberal del tiempo de los caciques nos dejó a nuestro libre albedría, y huimos de la miseria en busca de fortuna. Cruzamos el mar y prosperamos junto a otros rios, pero seguimos siendo nosotros mismos. La vieja historia de nuestra diáspora que todos hemos escuchado, y vivido. Nos organizamos al otro lado del mar, donde era posible, y formamos una red de entidades de ayuda mutua, un cuerpo diplomático global para nuestra identidad.

También podíamos repensar los últimos quince años del fenómeno, la decadencia de los Centros Gallegos, los problemas del cambio generacional, el hecho de ser “adelantados por la derecha” por nuevas formas de acercamiento a la identidad compartida: podiamos hablar de fillos.org, el salto a la Red de la diáspora gallega, la acogida a miles de hemanos de idioma, el trabajo desinteresado de estos héroes de la Red, el estatus de Centro Gallego (uno de los más grandes del mundo, por cierto), y de su llegada a otra isla, blogaliza, después de muchas navegaciones. También, entonces, podríamos pensar en los cuadernos que estan a brotar en esta misma isla: otras miradas, otra perspectiva. Pero no. Hablemos de diásporas en lo digital.

Quien tiene una cuenta en Facebook ya sabe que toda la información que allí mete es propiedad de Facebook: fotos, biografía, gustos, afinidades, palabras. Todo. Y sabe también que la finalidad de Facebook es hacer dinero con su información. Recuerdas Matrix, los humanos como baterías y jugadores en una simulación interactiva? un WoW en el que vives enchufado. Pues eso. La pavorosa obra de las máquinas (obra de los humanos) que Neo y cuatro gatos más, son capaces de ver con sus propios ojos (los “de verdad”). Sentía ellos, como obreros del lugar, algo parecido a los que sentirían los egipcios a la vista de las pirámides? Que era lo que podían sentir los campesinos egipcios al ver las pirámides? Algo parecido a lo que nos pasa por el cuerpo al mirar al Gaiás? Desde luego: obras para el tiempo. Como Matrix…

Hace unos meses un grupo de hackers presentaron su proyecto: Diaspora. Una red social distribuida. Distribuida? Sencillo: el “servidor central” no existe. Hay un sinnumero de instalaciones del servidor repartidas por la Red, los “pods”, que permiten identificar a los usuarios y darles cobertura. Si existe un pod, una instalación de Diaspora, en blogomillo.org, y yo tengo un usuario llamado goretoxo en ese pod, es posible encontrarme desde cualquier otro pod buscando a “goretoxo@blogomillo.org”. Haz la prueba. Así de sencillo. Los mensajes circulan, y podemos hacernos amigos de cualquier usuario en cualquier pod. Una red social distribuida.

A dia de hoy el proyecto esta en fuerte desarrollo y aun tienen mucha funcionalidad por escribir, pero ya es instalable: puedes montar tu propio pod y empezar a difundir la semilla. Porque el usuario se llama semilla (“seed”). También puedes crear tu usuario en el pod que prefieras para echarle un ojo a lo que hay, y a lo que no: puedes empezar a jugar. Pero este es un juego serio: todo viaja cifrado. La privacidad y el control de la información esta siempre en manos del usuario. Quén da mas?

Que va a permitir este proyecto? Que tengamos una red de facebooks federados de los que podemos “sacar” a nuestro usuario (exportar el contenido es de lo primero que ya podemos hacer) para “importarlo” en otro.  Los usuarios como entidades nómadas, ahora sí. Y, sin necesidad de nomadear, podemos comunicarnos con otros usuarios de la red entera, más allá de fronteras empresariales.

Y pueden ustedes probarlo en directo, en gallego.

[/lang_es]

14 thoughts on “[lang_gl]Un paseo pola diaspora[/lang_gl][lang_es]Un paseo por la diaspora[/lang_es]

 1. Perdón pola presa nas preguntas:

  – Son usuarios distintos os que teñen o mesmo alcume en @diasp.org e en @blogomillo.org?

  – Se son, como asocialos ou importalos?

  – É mellor ter un só ou varios?

  Parabéns pola iniciativa

  Saudiña

 2. sí, lo veo. Ahí no hay problema. Lo que quería decir es que a través del buscador de joindiaspora.com parece que no son visibles los seeds “blogomillo.org” :)

Comments are closed.